Samsung Display lắp đặt dây chuyền sản xuất màn hình OLED gập thứ ba tại Việt nam

Samsung Display đang có kế hoạch lắp đặt thêm 3 dây chuyền sản xuất màn hình OLED gập thứ ba tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất điện thoại có màn hình gập lại được. Dự kiến các dây chuyền sẽ được lắp đặt vào năm 2022, đưa tổng số dây chuyền sản xuất màn hình OLED gập tại Việt Nam của hãng từ 7 lên 10 dây chuyền, với năng lực sản xuất từ 1.4 triệu tấm màn hình lên 2 triệu tấm màn hình một tháng.

Samsung Display chú trọng vào thị trường màn hình OLED cỡ nhỏ và vừa, dùng cho điện thoại Iphone X, XS, XS Max.

Tags: