Jetro tổ chức hội nghị kinh doanh triển lãm mua sắm linh kiện

Từ ngày 6-8/10/2022, JETRO sẽ tổ chức "Hội nghị kinh doanh triển lãm mua sắm linh kiện" trong khuôn khổ triển lãm "Công nghiệp Hỗ trợ 2022" tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài gòn, 779 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Đây là hội nghị được tổ chức luân phiên hàng năm tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhằm giúp các doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm được nhà cung cấp linh kiện, công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam.

Tags: