Samsung Engineering mua cổ phần công ty xử lý nước DNP

Ngày 28/6/2022, Samsung Engineering công bố đã quyết định mua 24% cổ phần công ty xử lý nước DNP Water. Khoản đầu tư này trị giá khoảng 41 triệu đô la (khoảng 2.7% vốn điều lệ công ty) nhằm thúc đẩy xâm nhập thị trường xử lý nước khu vực Đông Nam Á. K hoản đầu tư này sẽ còn chờ sự phê chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và sẽ công bố chính thức ngày 30/6.

DNP Water là công ty xử lý nước có 12 công ty con có mặt tại 12 tỉnh thành với tổng công suất 1.200.000 m3 / ngày đêm phục vụ cho 600.000 khách hàng là hộ gia đình với tổng số dân vùng cấp nước là 10 triệu người.