thiết bị quang

Ngắn mạch do hồ quang điện sẽ phá hủy thiết bị đóng cắt và gây nguy hiểm cho con người. Để bảo vệ chống tia lửa hồ quang, dưới đây sẽ miêu tả cách sử dụng sợi quang trong thiết bị phát hiện tia lửa hồ quang để phản ứng nhanh.

Trong thiết bị đóng cắt, sự cố có thể xảy ra ở thanh chuyển mạch, cầu chì hoặc mạch bảo vệ trong quá trình điều khiển, bảo vệ hoặc cô lập thiết bị điện. Sự cố xảy ra sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện và nhân viên ở gần thiết bị. Đây gọi là sự cố ngắn mạch.

Có hai loại ngắn mạch điển hình hay gặp: ngắn mạch do chập kim loại và ngắn mạch do hồ quang điện, trong đó loại sau nguy hiểm hơn. Nếu không được phát hiện và phản ứng kịp thời, tia lửa hồ quang điện sẽ gây hỏa hoạn, hư hỏng thiết bị và phá vở vỏ vật lý. Thiệt hại điển hình gồm quá nhiệt dây đồng, nóng chảy thanh nhôm, thoát khí độc hại. Quá nóng cũng gây ra nguy hiểm gia tăng áp lực có thể gây nổ thiết bị đóng cắt.

Máy cắt có nhiều phương pháp bảo vệ khác nhau như  fast bus protection, backup over current protection, backup over current protection và bảo vệ hồ quang điện.  Fast bus protection chỉ dùng cho máy cắt cao thế,  backup over current protection thì có độ trễ để đóng máy cắt. Vì thế máy cắt trung và hạ thế cần phương pháp bảo vệ phản ứng nhanh thích hợp hơn.