Sản phẩm

RFID cho ngành y tế, dược phẩm

Với bệnh viện, chất lượng chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ hàng đầu. Với bệnh nhân, độ hài lòng được đo bằng việc phục vụ nhanh chóng và chính xác, gây ấn tượng từ khi bệnh nhân vào bệnh viên và trong suốt quá trình lưu trú.

RFID giúp theo dõi thiết bị, vật tư, tài sản chính xác hơn, sử dụng và quản lý một cách hiệu quả hơn.

Ứng dụng RFID chăm sóc sức khoẻ
     Theo dõi tài sản thiết bị y tế, dụng cụ phẫu thuật tài sản lưu động khác
     Theo dõi tài sản CNTT
     Kiểm soát hàng tồn kho của các loại thuốc, vật tư có giá trị cao vật tư y tế khác
     Theo dõi bệnh nhân
     Theo dõi tài liệu tập tin dữ liệu

RFID y tế dược phẩm

Đặc điểm và lợi ích thu được

Đầu tư thiết bị chính xác hơn
Thiết bị được lưu vào khu vực và mua dự phòng chính xác. Ví dụ khu vực thiết bị dành cho cấp cứu như nhiệt kế và máy đo huyết áp được lưu khu vực riêng. Nhân viên quản trị điều trị biết trạng thái có sẵn của giường, xe lăn và các thiết bị khác, cho phép tăng số bệnh nhân / phòng phục vụ nhanh hơn.

Năng suất nhân viên tăng
Nhân viên dành ít thời gian cho việc kiểm kê và theo dõi mất hoặc thất lạc thiết bị, có nghĩa là họ nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân.

Giảm vốn chi phí hoạt động
Việc giảm tổn thất tài sản, giảm nhu cầu mua quản lý tài sản bổ sung. Kiểm kê chính xác làm giảm nguy cơ rơi vào tình huống thiếu thuốc, thiết bị ... hoặc phải mua với giá cao.

Tăng cường chăm sóc bệnh nhân
Với RFID, các vật tư thiết bị cứu sống người bệnh và chăm sóc quan trọng được định vị nhanh chóng, cập nhật tình trạng tồn kho tự động giúp đảm bảo các loại thuốc, vật tư khác luôn có sẵn, và nhân viên có nhiều thời gian dành cho bệnh nhân - tất cả đều góp phần tăng cường chăm sóc bệnh nhân.