Lemo smpte 3K.93C Connector

Tác giả
Lemo smpte 3K.93C Connector Lemo smpte 3K.93C Connector
$00.00 PreOrder
Product description: Đầu nối lai quang điện tự kết nối cho các ứng dụng HDTV (tiêu chuẩn SMPTE / ARIB / EBU).

Mô tả:
Lai ghép gồm:
2 chân quang
2 chân tín hiệu
2 chân nguồn và nối đất

Main Features: 

• Push-Pull self-latching
• Keying W code
• Over 11 shell styles
• Stainless steel shell
• Temp. range -55°C to 90°C
• Shielded
• UL approved
• Conform to ARIB standard
• Conform to SMPTE standard
• Pre-terminated contacts available
• Fusion splice

• IP68
• For cable ø 8.6 to 16 mm


In bài này   Gửi Email bài này