Lemo smpte 3K.93C Connector

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 
Tác giả
Lemo smpte 3K.93C Connector Lemo smpte 3K.93C Connector
$00.00 PreOrder
Product description: Đầu nối lai quang điện tự kết nối cho các ứng dụng HDTV (tiêu chuẩn SMPTE / ARIB / EBU).

Mô tả:
Lai ghép gồm:
2 chân quang
2 chân tín hiệu
2 chân nguồn và nối đất

Main Features: 

• Push-Pull self-latching
• Keying W code
• Over 11 shell styles
• Stainless steel shell
• Temp. range -55°C to 90°C
• Shielded
• UL approved
• Conform to ARIB standard
• Conform to SMPTE standard
• Pre-terminated contacts available
• Fusion splice

• IP68
• For cable ø 8.6 to 16 mm