Nhà máy

Bảo ôn chịu lửa Calcium silicate

Bảo ôn Calcium silicate dành cho thiết bị công nghiệp, được tạo hình sẵn cho đường ống và khối. Sản phẩm được cung cấp cho các lĩnh vực công nghiệp khác nhau như nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, nhà máy hóa chất ...

Bảo ôn polyurethane foam

Trọng lượng nhẹ và khả năng chịu nhiệt cao

Tỷ trọng dưới 155 kg /m3 và trọng lượng nhẹ

Thành phần chính là hydrat Calcium silicate tinh thể, có khả năng chịu nhiệt cao và nhiệt độ làm việc đến 1000 đô C, cao hơn các vật liệu calcium silicat khác