Nhà máy

Cáp cảm biến máy đo độ rung, cân bằng động

Ứng dụng:

Đặc tính kỹ thuật: 

Signalingsystem Current LineDrive, 3.5 mA closed current

Frequency range ± 5% 2 Hz to 8 kHz ±10% 1 Hz to 12 kHz ± 3dB 1 Hz to 20 kHz

Resonant frequency 36 kHz

Temperature range -30°C to 100°C / -22°F to 212°F

Tương thích

Máy cân bằng động Sigma Electronics, Bently Nevada, VIB 5.7xx I .

Vibrosystm VSM-ZPU5000

330130-080-00-00 3300 XL 8MM

330103-00-03-10-01-00 3300 XL 8MM

FW-202F-L-40

PR6423/10R-010, Epro: Type: PR9268/617-100N

Cảm biến đo độ rung Bently Nevada; Model 330500