Kế hoạch triển khai hệ thống giao thông thông minh (intelligent transportation systems - ITS)

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Chính phủ Việt Nam đang xây dựng các quy định mới như một phần của kế hoạch thực hiện hệ thống giao thông thông minh ITS trong năm 2013.

Dự án sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2030. Trong giai đoạn đầu, 2012-2015, ba trung tâm điều khiển giao thông sẽ được xây dựng để kiểm soát giao thông ở miền Bắc, miền Trung và phía Nam. Trong giai đoạn này, thiết bị quản lý giao thông sẽ được lắp đặt, bao gồm hệ thống camera giám sát, thiết bị dự báo thời tiết, thiết bị chiếu sáng , phát thanh giao thông, thiết bị theo dõi lưu lượng giao thông và thiết bị quản lý giao thông khác.

Trong giai đoạn thứ hai thứ ba, giữa năm 2015 đến 2020 năm 2020 đến 2030, Bộ giao thông vận tải Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật các ứng dụng công nghệ thông tin phát triển thêm ITS.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết Bộ Giao thông sẽ lựa chọn công nghệ cho hệ thống giao thông thông minh phù hợp với các tuyến đường cao tốc trong nước vào năm 2015. hệ thống giao thông thông minh ITS được cho là một trong những giải pháp chủ yếu để phát triển giao thông đảm bảo an toàn giao thông trong nước, ông nói.