Main menu

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Xylem đã trúng hợp đồng trị giá 1,3 triệu đô la cung cấp công nghệ xử lý tiên tiến cho nhà máy nước Tân Hiệp 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo hợp đồng, Xylem sẽ thiết kế, lắp đặt và cân chỉnh mở rộng hệ thống lọc nước hiện có của nhà máy, bao gồm hệ thống khử ozone đầu tiên tại Việt Nam. Việc nâng cấp cho phép nhà máy sản xuất 300.000 m3 / ngày nước uống cho 1,5 triệu dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản phẩm của công ty hệ thống xử lý nước ngầm Leopold Type S và hệ thống khử ozone WEDECO SMO sẽ được sử dụng để tăng công suất của Nhà máy xử lý nước Tân Hiệp 2. Việc nâng cấp đã bắt đầu từ quý 4 năm 2015 và nhà máy dự kiến sẽ hoạt động vào tháng 4 năm 2016.