Hàn Quốc lập Trung tâm Hợp tác Thành phố thông minh tại Việt Nam

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc hơp tác cùng KIND (Cơ quan hợp tác phát triển hạ tầng và đô thị nước ngoài Hàn Quốc), KOTRA (Văn phòng xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc) để xuất khẩu giải pháp thành phố thông minh của các công ty nội địa Hàn Quốc đến Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tâm hợp tác sẽ đặt tại văn phòng KOTRA tại các nước, với nhiệm vụ:

Thu thập thông tin cơ hội hợp tác dự án thành phố thông minh.

Tổ chức các buổi hội thảo

Hợp tác theo chương trình "K-City Network"

Thiết lập sổ tay hướng dẫn thành phố thông minh tại mỗi địa phương

Trung tâm sẽ thu thập thông tin dự án tại các nước, cung cấp hỗ trợ cho công ty Hàn Quốc từ khâu đặt hàng dự án, đấu thầu, hỗ trợ sau bán hàng.