Nhà máy điện mặt trời xem xét áp dụng công nghệ lưu trữ điện năng để tránh cắt giảm tải

VN Green Holding thuộc tập đoàn  Dragon Capital đã ký hợp đồng với công ty Na Uy ABL Group để đánh giá tính khả thi việc áp dụng công nghệ lưu trữ năng lượng BESS tại 3 nhà máy điện mặt trời do công ty này đầu tư tại Việt Nam.

ABL Group sẽ có nhiệm vụ đánh giá tác động của việc cắt giảm công suất trong tình hình hiện tại cũng như các tác động trong tương lai, cũng như đưa ra giải pháp lưu trữ năng lượng tối ưu. Đánh giá cũng nhằm đưa ra chi phí đầu tư thấp nhất cũng như tính khả thi kinh doanh khi áp dụng hệ thống lưu trữ năng lượng tại nhà máy điện mặt trời trong tương lai.

Việc phát triển ồ ạt các nhà máy điện mặt trời đã gây khó khăn lớn cho hệ thống lưới điện và giải pháp tạm thời là cắt giảm công suất. Các hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ giải quyết được vấn đề này khi khi tích trữ điện năng ban ngày chuyển sang phát ban đêm. Nó cũng có tác dụng ổn định lưới điện như kiểm soát tần số và góc pha điện áp ... Tháng 10 năm 2021, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ 3 triệu đô la cho dự án thử nghiệm áp dụng BESS 15MW/ 7.5 MWh cho trang trại điện mặt trời 50MWp, nhằm tăng cường công suất hoạt động mặt trời, giảm cắt giảm công suất.