Tin tức

Bảy tổ chức hợp tác đưa ra tiêu chuẩn M2M toàn cầu

Bảy tổ chức tiêu chuẩn đã đồng ý làm việc cùng nhau phát triển tiêu chuẩn M2M toàn cầu. Bao gồm SDOs ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TIA, TTA, TTC.

Theo ETSI, bảy tổ chức này đã có bước đi ban đầu thiết lập sáng kiến ​​toàn cầu tiêu chuẩn M2M. Trong cuộc họp được tổ chức trong vài tháng qua bảy tổ chức đã xác định sự cần thiết, giảm chi phí tăng hiệu quả, phổ biến rộng rãi dịch vụ M2M trong giao thức truyền thông, ETSI. Sự cần thiết nhúng ứng dụng M2M và bên trong phần cứng và phần mềm.

Tổ chức sẽ phát triển chi tiết kỹ thuật kết nối end-to-end M2M giữa các lớp dịch vụ bằng cách sử dụng lớp phổ biến nguyên tắc kiến trúc cho nhiều ứng dụng M2M. Ngoài ra, tổ chức cũng nỗ lực hợp tác với các tổ chức tiêu chuẩn khác và các diễn đàn, bao gồm cả những nhà sản xuất ứng dụng M2M.

M2M sáng kiến ​​toàn cầu cho phép các tổ chức khác và các bên tham gia ở các cấp độ khác nhau. Các sáng kiến ​​toàn cầu này dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2012.

Sáng kiến ​​toàn cầu có sự hiện diện của Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) Ủy ban Công nghệ Viễn thông Nhật Bản (Telecommunication Technology Committee of Japan - TTC) , Liên minh các giải pháp công nghiệp viễn thông ( Alliance for Telecommunications Industry Solutions - ATIS) và Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông Mỹ (Telecommunications Industry Association of American - TIA), Hiệp hội tiêu chuẩn truyền thông Trung Quốc (China Communications Standards Association - CCSA), Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (European Telecommunications Standards Institute - ETSI) Hiệp hội Công nghệ Viễn thông (Telecommunications Technology Association  TTA) của Hàn Quốc.