Tài liệu kỹ thuật

Tiêu chuẩn AISG

Nhóm tiêu chuẩn Giao diện Antena (Antenna Interface Standards Group - AISG) là tổ chức quốc tế phi lợi nhuận được thành lập bởi sự hợp tác giữa nhà sản xuất hạ tầng viễn thông và nhà khai thác mạng với mục đích phát triển tiêu chuẩn điều khiển từ xa kỹ thuật số và giám sát thiết bị ăng ten di động. Tổ chức thành lập vào tháng 11 năm 2001 với 5 thành viên ban đầu, và đến tháng sáu năm 2010 đã có 35 thành viên trên toàn thế giới có trụ sở tại Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu, và Nam Thái Bình Dương. Tổ chức đã phát hành hai phiên bản tiêu chuẩn, v1.1AISG và AISG v2.0, cũng như tiêu chuẩn mở rộng, AISG ES-RAS v2.1.0 và AISG ES-RAB v2.1.0.

Giao thức

AISG dựa trên bus truyền thông RS485, kiểu bus dùng cho nhiều thiết bị. Các thiết bị Antena ((Antenna Line Devices) như CNI (Control Network Interface), Tower Mounted Amplifier, ACU (Antenna Control Unit), thiết bị điều khiển góc ngẩng Antenna (Antenna Tilt) được kết nối vào dưới dạng hình sao hoặc chuỗi.

Dữ liệu

Dữ liệu OOK (On Off Key) được điều chế 9.6 kbit/s. Tín hiệu sau điều chế được truyền trên ống dẫn sóng feeder RF đến antenna. Tất cả thiết bị tương thích AISG đều có modem kết nối với cáp RF.

Đầu nối

Đầu nối 8 chân hình tròn (chuẩn IEC 60.130-9 -. Ed 3.0 với khóa vít vặn) được sử dụng để kết nối  các thiết bị.

Nguồn cung cấp

+12V, +24V và -48V DC