Ắc quy lithium ion battery

Ứng dụng

Dùng cho năng lượng xăng, lưới điện thông minh, xe đạp điện ....

Ắc quy lithium ion battery
Thông số kỹ thuật
  • Số Cell : 48
  • Dung lượng 28 Ah
  • Nominal Voltage Điện áp danh định (V): 3.6
  • Specific Power (W/kg): 2,300
  • Specific Energy (Wh/kg): 140