Tin tức

Avery Dennison thành lập trung tâm phân phối miền Bắc

Avery Dennison thành lập trung tâm phân phối miền Bắc

Credit: / VT Techlogy
Avery Dennison thành lập trung tâm phân phối miền Bắc
Published by:

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, Avery Dennison, nhà sản xuất nhãn dính, rfid hàng đầu thế giới đã thành lập trung tâm phân phối tại Bắc Ninh.

Khu nhà kho rộng khoảng 2000 m2 đã hoạt động từ tháng Tám nhưng đến nay mới chính thức khai trương. 70 khách mời bao gồm các nhà sản xuất sản xuất điện tử, điện lạnh đã đến tham dự chứng minh cho việc Việt Nam biến thành trung tâm sản xuất điện tử hàng đầu thế giới.