Vimec và DNALink hợp tác chăm sóc y tế dựa trên thông tin di truyền

Ngày 3/12, Vinmec và DNA Link đã ký thoả thuận hợp tác chăm sóc y tế dựa trên thông tin di truyền. Hai bên sẽ đưa ra dịch vụ chăm sóc y tế được cá nhân hoá dựa trên dịch vụ phân tích bộ gen của DNA Link. Hợp đồng không chỉ giới hạn ở cung cấp dịch vụ thông thường mà tiến tới sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu hệ gien người Việt Nam, tiến hành nghiên cứu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

 


In bài này   Gửi Email bài này