Scatec tái cấp vốn cho điện gió Đầm Nại

Công ty Na Uy về năng lượng tái tại Scatec đã thực hiện việc cấp thêm vốn 37 triệu đô la cho nhà máy điện gió Đầm Nại. Khoản cấp thêm vốn này nhằm khắc phục khoản nợ khó đòi, giúp nhà máy đạt được lợi nhuận dương 6 triệu đô la.

 Scatec mua lại nhà máy điện gió 39 MW Đầm Nại năm 2021 từ SN Power. Khoản đầu tư thêm này là cam kết của Scatec với thị trường Việt Nam, cho thấy tài chính và lợi nhuận của nhà máy điện gió đang được cải thiện.

Tags: