Tin tức

PTSC, Yinson gia hạn hợp đồng kho nổi FPSO Lam Son

PTSC và Yinson đã quyết định gia hạn hợp đồng liên danh kho nổi FPSO Lam Son thêm 12 tháng. Hợp đồng được gia hạn đến 31/12/2024.

 Tàu FPSO PTSC Lam Son phục vụ mỏ Thăng Long - Đông Đô cho công ty điều hành chung Lam Sơn thuê khai thác dầu khí tại lô 01.97 và 02.97 ngoài khơi Việt Nam từ tháng 6 năm 2014.