Thermo Fisher sát nhập hãng sản xuất protein gien và tế bào PeproTech

Thermo Fisher sát nhập hãng sản xuất protein gien và tế bào PeproTech

Thermo Fisher Scientific thông báo đã hoàn thành sát nhập công ty PeproTech, công ty tư nhân cung cấp cho các nhà nghiên cứu thuốc thử thiết bị khoa học như cytokines, thử tăng trưởng (growth factors) và các thành phần khác trong dùng trong phát triển và sản xuất liệu pháp tế bào và gien.

 PeproTech có hơn 2000 sản phẩm dùng cho công nghệ nuôi cấy tế bào và công nghệ xử lý sinh học trong lĩnh vực thiết bị khoa học đời sống của Thermo Fisher. Thermo Fisher coi thương vụ này nhằm mở rộng dải sản phẩm thiết bị khoa học sang lĩnh vực Biopharma cho các công ty nghiên cứu thử nghiệm thuốc lâm sàng. 

Mới đây Thermo Fisher cũng đã trúng thầu cung cấp thiết bị trạm quan trắc không khí tự động cố định liên tục cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Các dòng thiết bị cung cấp bao gồm thiết bị phân tích khí CO 48iQ, thiết bị phân tích khí So2 43iQ, thiết bị phân tích khí NO-NO2-NOx 42iQ, thiết bị hiệu chuẩn đa năng cho các modun khí vô cơ CO, SO2, Nox 146iQ, bộ tạo khí zero 111iQ ...


In bài này   Gửi Email bài này