Covestro nhận chứng nhận DNV cho polyurethane làm cánh tua bin gió

Covestro đã nhận chứng nhận đầu tiên từ DNV, tổ chức chứng nhận của ngành điện gió, cho hệ số giảm một phần γm1 đối với nhựa polyurethane làm cánh tua bin gió. Chứng nhận áp dụng cho Baydur® 78BD085 PU resin và chất làm cứng Desmodur® 44CP20.

Cánh tua bin gió thường làm bằng nhựa epoxy. Nhựa polyurethane có đặc tính cơ học tốt hơn, trọng lượng nhẹ hơn cho phép sản xuất cánh tua binh gió có chiều dài hơn cho phép thiết kế dòng tua binh có công suất lớn hơn. Vật liệu nhựa phải có độ lão hóa lâu dài trước khi chúng được cấp biên độ an toàn thấp hơn cho phép thiết kế và ứng dụng rộng rãi hơn. DNV lần đầu tiên đã hạ thấp hệ số γm1 với polyurethane, sau khi đánh giá các bài kiểm tra và so sánh phức tạp cũng như phân tích lý thuyết từ Covestro. Dựa trên tiêu chuẩn cánh tua bin DNVGL-ST-0376:2015, DNV xác nhận và giảm hệ số giảm một phần γm1 của polyurethane resin xử lý qua quá trình chân không.