Triển lãm polyurethane Utech Asia

Triển lãm công nghiệp về vật liệu polyurethane Utech SouthEast Asia.

Địa điểm: Trung tâm hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC

Thời gian: 26-28/4/2022.

Đơn vị tổ chức: Crain Communication’s Global Polymer Group phối hợp cùng tạp chí Urethanes Technology International magazine.

 Trong vòng 5 năm vừa qua tại khu vực Đông Nam Á chứng kiến việ các công ty đẩy mạnh việc tiếp xúc thị trường Hoa Kỳ và các thị trường khác nhỏ hơn cho các sản phẩm polyurethane bán cho các cửa hàng tại đây. Việt Nam cũng trong xu hướng chuyển dịch sản xuất sang sử dụng polyurethane. Có sự bùng nổ trong sử dụng vật liệu  polyurethane trong sản xuất. Hầu hết các loại đệm đều chứa phần lớn vật liệu polyurethane. Số liệu cho thấy nếu năm 2014 Việt Nam chỉ xuất khẩu sang Hoa Kỳ 14000 tấm nệm thì năm 2019 số liệu này là 2.6 triệu, 9 tháng đầu năm 2020 là 3.1 sản phẩm.