Việt Nam đề xuất phát triển dầu khí

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam kế hoạch mời các công ty Nhật Bản tham gia khai thác khoảng 20 mỏ dầu và khí đốt biển Đông, hãng tin Nikkei cho biết. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức một phiên họp với các công ty Nhật Bản vào đầu tháng Bảy, nguồn tin không chính thức cho biết. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng sẽ được cung cấp cơ hội để đầu vào các dự án sở hạ tầng, bao gồm cả nhà máy lọc dầu và nhà máy điện đốt than, với tổng đầu tư 24,8 tỷ USD.

PetroVietnam cũng đã tổ chức một cuộc họp tương tự Tokyo hồi tháng 6 năm 2010, mời gọi đầu của Nhật Bản trong 28 dự án Việt Nam trong lọc dầu, nhà máy điện, tài chính và bất động sản, với tổng trị giá 23,8 tỷ USD.

Một số công ty Nhật Bản đã tham gia vào dự án năng lượng Việt Nam, bao gồm JX Holdings Idemitsu Kosan CoJX Nippon Dầu khí và Năng lượng, thuộc JX Holdings, cũng đã xem xét hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho kế hoạch mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tags: