Mở rộng kho chứa LNG Thị Vải giai đoạn 2

Ngày 29/4/2020 Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Quản lý dự án Khí đã thông báo mời thầu nâng cấp, mở rộng kho chứa LNG Thị Vải giai đoạn 2. 

Tên gói thầu: Lập thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư.

Tên dự án: Mở rộng, nâng công suất Kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Giai đoạn 1 dự án liên doanh PTSC và Samsung C&T đã được chọn là nhà thầu EPC cho dự án.

8/9/2020, Korea Gas Technology Corporation trúng thầu Lập thiết kế cơ sở và Tổng mức đầu tư

Công ty quản lý dự án Khí đã có quyết định 164/QĐ-DAK công bố Korea Gas Technology Corporation trúng thầu Lập thiết kế cơ sở và Tổng mức đầu tư dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG 1 triệu tấn / năm tại Thị Vải lên công suất 3 triệu tấn / năm. Giá trị hợp đồng: 1.619.100 USD (tương đương 37.878.416.700 VND), loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày.


In bài này   Gửi Email bài này