SCI E&C ký hợp đồng với Voith cung cấp thiết bị cho thủy điện Nam San 3

Công ty SCI E&C (thuộc tập đoàn SCI JSC Group) đã ký hợp đồng với Voith cung cấp thiết bị cho thủy điện Nam San 3 tại huyện Xamtay, tỉnh Huaphanh, Lào. Theo hợp đồng Voith sẽ cung cấp 03 tuabin 52 MW Francis, thiết bị cơ điện tử, dịch vụ kỹ thuật giám sát, lắp đặt và thử nghiệm. 

Thủy điện Nam San 3 do công ty TNHH Năng lượng Nam San 3 thuộc tập đoàn Phongsupthavy Lào đầu tư có công suất 156 MW cung cấp khoảng 626 GWh hàng năm, SCI E&C là tổng thầu của dự án. Năm 2019 công ty đã ký hợp đồng mua bán điện với tập đoàn điện lực Việt Nam, đấu nối vào hệ thống điện qua trạm biến áp 220 kv Nông Cống. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023.