Lưới điện thông minh SmartGrid

Lưới điện thông minh đáp ứng nhiều hơn với chi phí ít hơn.

Thực sự hiệu quả

Các thử nghiệm đã chứng minh hiệu quả lưới điện thông minh. Lưới điện thông minh sẽ cải thiện hiệu suất lưới điện một cách hiệu quả.

Thông minh
Thông minh, hiểu biết và điều khiển được giúp giảm thiểu sự cố và tổn hao giúp các công ty điện, người tiêu dùng, ngành công nghiệp cơ quan quản lý cách thức tốt hơn để quản lý sử dụng năng lượng kiểm soát chi phí.

Giải pháp

Thiết kế, xây dựng và tích hợp các giải pháp hoàn chỉnh lưới điện thông minh. Khách hàng của chúng tôi có được một lưới điện thông minh, không chỉ đơn thuần là các sản phẩm cho lưới điện thông minh.

Với các nhà máy điện

Tối ưu phát điện 

Kết nối SCADA với trung tâm điều độ
Kết hợp sử dụng năng lượng tái tạo
Phát điện phân tán
Microgrids
Bảo vệ và kiểm soát

Hệ thống truyền và phân phối điện

Chuẩn đoán tình trạng và mô phỏng lưới
Nâng cao độ tin cậy và dự báo nhu cầu
Bảo vệ và kiểm soát lưới điện
Phát hiện phục hồi lỗi
Hệ thống đo lường diện rộng
Số hóa trạm biến áp
Quản lý điện thế và Máy biến áp
Quản lý phân phối cắt điện
Hệ thống thông tin địa lý
An ninh mạng
Lập kế hoạch và thiết kế mạng

Tòa nhà thương mại và cơ sở công nghiệp

Hỗ trợ giám sát
Quản lý nguồn dự phòng và Điều khiển
Hệ thống quản lý năng lượng
Quản lý tải sử dụng
Bảo vệ và kiểm soát
Đo đếm và báo cáo
Quản lý nhu cầu
Dùng theo nhu cầu và theo giá cả
Tự động thanh toán

Hộ gia đình

Thiết bị đo thông minh
AMI
Không dây
Thiết bị thông minh
Mạng trong nhà (Home area networks)
Sử dụng năng lượng xanh , tái tạo
Sử dụng theo nhu cầu và theo giá cả
Giám sát sử dụng năng lượng