Main menu

Ứng dụng: - Kết nối RRU, RRUS với BBU, MU. - Dùng cho kiến trúc node B mạng C-RAN, 3G, 4G, Wimax. Parts Đặc tính kỹ thuật: - 2 fibers singlemode hoặc multimode. - Dây quang chống cháy thiết kế chuyên biệt cho môi trường khắc nghiệt. - Connector LC duplex, ODC/LC, DLC DLC connector, HFFR-PE … - Fanout tube 2.0mm LZSH - Độ dài 50, 70, 100 m.