Kaneka ra mắt màng siêu chịu nhiệt polyimide cho 5G

Công ty Nhật Kaneka Corporation đã đưa ra màng polyimide siêu chiu nhiệt “PixeoTM*1IB”, tốc độ cao tần số cao cho 5G. Mẫu sẽ được giới thiệu với nhà sản xuất vào tháng 10, và sản xuất thương mại vào năm 2021. “PixeoTM IB” giảm tổn thất cách điện ở tần số cao xuống 0.0025, mức tốt nhất trên thế giới cho màng polyimide. Đây là công nghệ vật liệu  tiên tiến polyimide Kaneka nghiên cứu nhiều năm, thích hợp với bước sóng milimet của 5G.

30/11/2021 KANEKA thông báo tăng giá bán màng polyimide

Kaneka Corporation thông báo tăng giá bán màng polyimide mang thương hiệu Apical™ and Pixeo™ lên 15% do chi phí nguyên liệu đầu vào và vận tải tăng cao.