Dự án tái xử lý nước thải ngành dệt Việt Nam

Ngày 1/6, Bộ Môi Trường Nhật Bản công bố dự án "tái xử lý nước thải ngành dệt Việt Nam" đã được phê duyệt trong đợt 3 Dự án "Dự án mô hình cải thiện môi trường nước châu Á". Dự án do J TOP Co., Ltd Nhật Bản đề xuất và thực hiện, Sojitz Corporation và Sojitz Vietnam Co. Ltd đồng tài trợ. Mục tiêu của dự án nhằm áp dụng thiết bị lọc than hoạt tính chủ động tự động vào lọc nước thải nhà máy nhằm tăng cường chất lượng nước.

"Dự án mô hình cải thiện môi trường nước châu Á" được Bộ Môi Trường Nhật Bản triển khai từ năm 2011, nhằm thúc đẩy các công ty Nhật Bản tham gia kinh doanh xử lý nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cải thiện môi trường nước tại các quốc gia mà tình trạng ô nhiễm ngày càng trở nên nghiêm trọng.

 


In bài này   Gửi Email bài này