HORIBA Europe sát nhập hãng BeXema

HORIBA Europe sát nhập hãng BeXema

HORIBA Europe thông báo hoàn thành sát nhập BeXema, công ty khởi nghiệp Đức về thiết bị thử nghiệm điện cao thế, mô phỏng điện cao thế, biến tần sử dụng ắc quy, pin nhiên liệu. Trước đó công ty cũng sát nhập hãng  FuelCon AG vào năm 2018, hãng sản xuất thiết bị thử nghiệm dành cho nghiên cứu phát triển sản phẩm động cơ điện (E-Mobility), mà đặc biệt chuyên sâu về ứng dụng ắc quy và tế bào nhiên liệu (fuel cell).

 Horiba đặt trọng tâm trong việc kinh doanh thiết bị thử nghiệm năng lượng là mục tiêu của công ty đến năm 2023. Trong đó việc xã hội trung hòa các bon chuyển sang sử dụng năng lượng sạch như ắc quy, pin nhiên liệu và water electrolysis ...  Ngày 20/12/2021, HORIBA FuelCon cũng đã trúng thầu cung cấp trạm thử nghiệm pin nhiên liệu 100 W (model C10-LT) và trạm thử nghiệm pin nhiên liệu 5 KW (model S5-LT) cho Viện Khoa học Vật liệu cho gói thầu "Mua sắm cụm thiết bị phục vụ sản xuất, tích trữ hydro và chế tạo pin nhiên liệu hydro".


In bài này   Gửi Email bài này