Hội thảo tham vấn nâng cao quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng trong chiếu sáng đô thị Việt Nam

Đơn vị tổ chức: Cục hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng và ADB.

Nội dung: Trình bày kết quả kiểm toán năng lượng chiếu sáng đường phố và các tòa nhà công cộng, đề xuất một số nội dung về điều chỉnh định hướng và phát triển chiếu sáng đô thị, các phương thức đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng chiếu sáng đô thị.

Thời gian: 8h30 đến 12h:00 ngày 27/4/2022.

Địa điểm: Phòng ballroom 1, Khách sạn Pacific, Số 1 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.

Hình thức: trực tiếp và online qua zoom.

Metting URL: https://adb-org.zoom.us/

Metting ID: 966 5408 7197

Pass: 89Zr8BbA