Thủy điện Trung Sơn ký hợp đồng 150 triệu USD với liên doanh Samsung

Công ty con Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Thủy điện Trung Sơn đã ký kết hợp đồng trị giá 150 triệu USD với liên doanh Samsung C & T và Công ty xây dựng 47 để xây dựng nhà máy thủy điện Trung Sơn.

Nằm trên sông Mã ở trung tâm tỉnh Thanh Hóa, dự án 260MW sẽ tạo ra năng lượng 1.55BWh cho lưới điện quốc gia. Dự kiến chi phí của dự án được chốt ở mức $ 410 triệu USD với $ 295.2 triệu USD được cung cấp bởi Ngân hàng Thế giới, trong khi các nguồn tài chính còn lại sẽ được cung cấp bởi Công ty Thủy điện Trung Sơn.

Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Thủy điện Trung Sơn Ngô Việt Hải nói đây là nhà máy đầu tiên được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới. Dự án sẽ giúp đáp ứng nhu cầu phát triển trong nước để sản xuất điện trong kiểm soát lũ lụt cung cấp các lợi ích thủy lợi cho các cộng đồng nông thôn và người nghèo trong tỉnh.

Xây đập và công trình phụ trợ, tạo ra đường dây truyền tải điệnquản tác động môi trường và xã hội, phát triển năng lực cộng đồng là bốn thành phần quan trọng của dự án.

Tags: