Erex xây dựng nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam

Công ty Erex của Nhật Bản hợp tác với tập đoàn EVN để xây dựng nhà máy điện sinh khối đầu tiên tại Việt Nam. Nhà máy có công suất 20 MW và vận hành vào năm 2024 được xây dựng tại Tỉnh Hậu Giang, sử dụng nhiên liệu trấu. Dự kiến nhà máy cho sản lượng 120 triệu KW / năm.

Đây là nhà máy đầu tiên Erex xây dựng tại nước ngoài, và cũng là mô hình để chia sẻ giảm phát thải các bon giữa hai quốc gia.

3/11/2021 Erex liên danh với Samsung C&T sản xuất điện sinh khối

Erex thành lập liên danh với Samsung C&T sản xuất điện sinh khối. Liên danh sẽ thành lập vào năm 2022 có trụ sở tại Nhật Bản. Mục tiêu của liên danh nhằm chuyển đổi dần các nhà máy nhiệt điện chạy than sang các dạng năng lượng sạch. Việc hợp tác với Samsung C&T hướng tới liên danh toàn cầu "Nhật Bản - Hàn Quốc" và tận dụng thế mạnh các dự án nhiệt điện mà Samsung C&T đã xây dựng tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.