Shinhan Investment Corporation tái cấp vốn Gelex

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Shinhan Investment Corporation ngày 9/6 công bố đã hoàn thành việc tái cấp vốn trái phiếu doanh nghiệp cho Tổng Công ty CP Thiết bị điện Gelex. Shinhan đầu tư vào Gelex từ năm 2018, sau 2 năm việc tái cấp vốn thể hiện năng lực của Shinhan Investment Corporation cũng như khả năng phát triển của Gelex. Tổng số trái phiếu phát hành cho các nhà đầu tư tăng hơn 50% từ 500 tỷ won (9600 tỷ Đồng) lên hơn 700 tỷ won (13569 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật điện, tiền thân của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Gelex là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp thành lập từ năm 1990, cổ phần hoá năm 2006 và tiến hành đầu tư trên nhiều lĩnh vực.