Tủ RMU cho Lưới điện thông minh Smartgrid

Tủ RMU cho Lưới điện thông minh Smartgrid

Product description: Tủ RMU cho Lưới điện thông minh Smartgrid. ...

RMU cho lưới điện thông minh Smart Grid được trang bị thiết bị tiên tiến  Feeder Automation , kết hợp với các thiết bị bổ sung (ví dụ Fault Passage Indicators) cung cấp dữ liệu đến các trung tâm điều khiển từ xa. Thiết bị tự động hóa lưới điện tiêu chuẩn lắp trong không gian phía sau, do đó không cần thiết có thêm khoang điện áp thấp cho thiết bị.

Tủ RMU cho Lưới điện thông minh Smartgrid

Lợi ích bổ sung công ty điện và hộ tiêu thụ:
     Cải thiện chất lượng cung cấp điện.
     Cắt điện ít hơn và chất lượng điện áp tốt hơn.
     Bảo đảm an toàn cho nhân viên.
     Hiệu quả hoạt động tăng cường và ổn định mạng lưới.
     Công cụ theo dõi tốt hơn cho công ty điện lực và nhân viên bảo dưỡng.
     Không cần đi lại nhiều nhất là với các khu vực địa hình khó khăn.

 


In bài này   Gửi Email bài này