Samsung Electro-Mechanics đầu tư dây chuyền FC-BGA tại Việt Nam

Samsung Electro-Mechanics đầu tư dây chuyền FC-BGA tại Việt Nam

Hội đồng quản trị Samsung Electro-Mechanics ngày 23/12 đã quyết định đầu tư 850 triệu đô la từ nay đến năm 2023 vào thiết bị và nhà xưởng cho dây chuyền FC-BGA mới  tại Việt Nam. 

Dây chuyền FC-BGA sản xuất cho khách hàng Intel sản phẩm máy chủ và thiết bị mạng. Công ty sẽ dùng nhà máy sản xuất bảng mạch in dẻo RFPCB tại Việt Nam cho dây chuyền FC-BGA này mới sau khi bán hết thiết bị RFPCB. Việc bán thiết bị của dây chuyền RFPCB đang được tiến hành.

Đồng thời công ty cũng đầu tư xây dựng nhà máy mới, độc lập  cho dây chuyền FC-BGA cho một khách hàng khác không phải Intel. Hiện nay công ty cung cấp cho khách hàng này  FC-BGA cho máy tính nhưng sẽ mở rộng thêm FC-BGA cho máy chủ. Samsung Electro-Mechanics tuyên bố họ sẽ dùng nhà máy tại Việt Nam để sản xuất FC-BGA, còn cơ sở tại Suwon và Busan Hàn Quốc sẽ dành cho nghiên cứu phát triển sản phẩm và sản xuất dòng FC-BGA cao cấp. 


In bài này   Gửi Email bài này