Phân loại tiêu chuẩn chống cháy UL 94

Phân loại tiêu chuẩn chống cháy UL 94

Credit: / VT Techlogy
Phân loại tiêu chuẩn chống cháy UL 94
Published by:

UL 94 là Tiêu chuẩn an toàn chống cháy chất liệu nhựa của phụ kiện thiết bị điện tử và gia dụng. Bao gồm hai cách thử nghiệm độ chống cháy. Cách đầu tiên xác định khả năng bén lửa bao gồm khả năng dập tắt và khả năng phát tán đám cháy. Cách thử này đầu tiền mô tả trong tiêu chuẩn UL 94, sau đó được đưa vào tiêu chuẩn IEC 60707, 60695-11-10 và 60695-11-20, ISO 9772 và 9773.

Cách thử thứ hai đánh giá khả năng chống cháy của nhựa với nguồn tia lửa điện. Khả năng chống lại tia lửa điện và biến dạng bề mặt của vật liệu được mô tả trong UL 746A, các quy trình kiểm tra được mô tả trong IEC 60112, 60695 và 60950.

Phân loại chống cháy UL 94

Có 6 phân loại chống cháy theo UL94 dựa trên kết quả thử nghiệm mảnh nhỏ vật liệu với ngọn lửa. Phân loại được sắp xếp theo thứ tự giảm dần cho mỗi nhóm dùng phân biệt khả năng chống cháy vật liệu sau khi thử nghiệm mẫu vật liệu phơi nhiễm với ngọn lửa thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát.

Các phân loại này thường kí hiệu trên vỏ bên ngoài, phụ kiện và chất cách điện bao gồm: UL 94 5VA, 5VB, V-0, V-1, V-2, HB.

Vật mẫu được thủ nghiệm bén lửa với ngọn lửa ở bên cạnh (phương ngang) hoặc bên dưới (phương dọc) tùy theo tiêu chuẩn kiểm tra với khoảng thời gian nhất định. Với thủ nghiệm đám cháy ngang ngọn lửa chỉ áp dụng 1 lần, trong khi với các thủ nghiệm đám cháy dọc ngọn lửa được áp dụng ít nhất 2 lần.

Mẫu thủ nghiệm có kích thước (12,7 cm x 1,27 cm) và độ dày tùy theo tiêu chuẩn.

Chỉ số Chống cháy HB (HB Flame Rating) chỉ ra vật liệu được thủ nghiệm với ngọn lửa bên cạnh (vị trí ngang) và cháy với tốc độ thấp hơn trong trong tiêu chuẩn.

Thử nghiệm đáp cháy phương ngang

Chỉ số chống cháy phương dọc V2, V1 và V0 (Vertical Ratings) chỉ ra rằng vật liệu đã được thử nghiệm với ngọn lửa ở dưới (phương dọc) và tự dập tắt trong một thời gian nhất định sau khi nguồn đánh lửa mất.

Thủ nghiệm đám cháy phương dọc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
UL 94-5VA (thử cháy bề mặt) 5 lần đốt mẫu bằng đèn khò trong vòng 5 giây (ngọn lửa lớn hơn dùng thử cháy phương dọc), ngọn lửa tự tắt trong vòng 60 giây, vật liệu không bị phồng rộp. Đây là tiêu chuẩn chống cháy UL94 cao nhất.
UL 94-5VB (thử cháy bề mặt): Đốt mẫu thử 5 lần trong vòng 5 giây (với ngọn lửa lớn hơn thử nghiệm cháy phương dọc), ngọn lửa tự tắt trong vòng 60 giây, vật liệu có thể bị thủng, phồng rộp.
UL 94 V-0 (thử cháy theo phương dọc- đốt ở dưới) (Tốt nhất) về khả năng tự dập cháy: đốt hai lần mẫu bằng đèn khò trong vòng 10 giây, ngọn lửa trên vật liệu sẽ tự tắt trong vòng 10 giây, mẫu không bén lửa.
UL 94 V-1 thử cháy phương dọc (Tốt) về khả năng tự dập cháy: đốt hai lần mẫu bằng đèn khò trong vòng 10 giây, ngọn lửa trên vật liệu sẽ tự tắt trong vòng 60 giây, mẫu KHÔNG bén lửa.
UL 94 V-2 cháy phương dọc (Bình thường) về khả năng tự dập cháp: đốt hai lần mẫu bằng đèn khò trong vòng 10 giây, ngọn lửa trên vật liệu sẽ tự tắt trong vòng 60 giây, mẫu CÓ THỂ bén lửa nhỏ.
UL 94 H-B Horizontal Burn cháy phương ngang (bên cạnh) về khả năng tự dập cháy: thử nghiệm mẫu với ngọn lửa phương ngang (bên cạnh) và tự dập tắt. Đây là tiêu chuẩn UL94 thấp nhất.