Năng lượng

Năng lượng

Thiết bị IED điều khiển mức ngăn (BCU)

Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60255

Chủng loại Kỹ thuật số, vi xử lý, cấu trúc modul.

Dòng định mức A 1 Điện áp định mức VAC 110 Điện áp nguồn tự dùng cung cấp VDC 220

Số đầu vào tương tự (U, I)

BCU ngăn ĐZ và phân đoạn 110kV : BI ≥ 45; BO ≥ 25. + BCU ngăn MBA 110kV : BI ≥ 60; BO ≥ 32. + Rơle tích hợp BCU điều khiển 35kV : BI ≥ 45; BO ≥ 25. + BCU điều khiển tủ AC/DC : BI ≥ 45; BO ≥ 16.

Phần mềm DCS

- Hỗ trợ cài đặt được trên hệ điều hành Window Server 2019 hoặc cao hơn Window 10 LTSC.
- Phần mềm DCS phiên bản mới cho phép cập nhật tính năng, vá lỗi hỗ trợ từ Nhà sản xuất.

Yêu cầu:
- Bao gồm các công cụ, tiện ích đi kèm (OPC, HISBACKUP,....)
- Bao gồm dịch vụ cài đặt, chuyển đổi phần mềm DCS sang thế hệ mới trên các máy tính (OWS1, OWS 2, DS1, DS2, GW1, GW2, LIC, SS, ES, Eng-Laptop).
- Cung cấp dongle key (hoặc softkey) cho toàn bộ hệ thống theo chính sách Center License (CLS) của Nhà sản xuất.
- Bao gồm phần mềm SCADA có bản quyền hỗ trợ giao thức IEC-60870-5-101, IEC-60870-5-104 và modbus.

- Có cấu hình giao tiếp với rơ le bảo vệ theo giao thức truyền thông IEC-61850;