Main menu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Một nghiên cứu mới được tiến hành bởi AhHa! Insights, bộ phận nghiên cứu của Verasoni, kiểm tra 150 ứng dụng y tế được tải về điện thoại di động (mHealth) iPhone Android đến ngày 31 tháng ba năm 2012.

Kết quả nghiên cứ cho thấy ứng dụng giảm cân và tập thể dục được tải về nhiều nhất. mHealth như là một phần của chăm sóc sức khỏe nhân. Báo cáo cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn đến việc người dùng quan tâm sử dụng các ứng dụng mHealth để quản  và giữ gìn sức khỏe của họ.

Những điểm chính trong nghiên cứu:
    Ứng dụng Giảm cân tập thể thao đứng đầu 150 ứng dụng mHealth được tải về trên cả iPhone Android.
    Người sử dụng iPhone có khả năng trả tiền cho ứng dụng nhiều hơn bảy lần so với người dùng Android.
    Ứng dụng tham khảo y tế được tải về trên Android nhiều gấp 10 lần iPhone.
    Giảm cân tập thể dục chiếm 60% tổng số lượt tải về. Ngoài "giảm cân" "Tập thể dục", sau đây sáu từ khóa hàng đầu, theo thứ tự:
        Sức khỏe phụ nữ
        Ngủ và Thiền
        Mang thai
        Công cụ và dụng cụ
        tài liệu tham khảo
        trường hợp khẩn cấp
    Ứng dụng hàng đầu có doanh thu cho cả Android và iPhone là tập thể dục, giảm cân, ngủ Thiền sức khỏe phụ nữ.

Để xem toàn bộ nghiên cứu, xin vui lòng truy cập http://verasoni.com/ahha3/mobile-health-applications-2012-study/