Main menu

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
VT Techlogy
...

Elbit Systems EW và SIGINT Elisra đã đưa ra hệ thống chống máy bay không người lái (anti-drone system). Hệ thống có tên gọi ReDrone, dùng bảo vệ không phận bảo mật, cơ sở hạ tầng quốc gia và các khu vực quan trọng khác đối với sự xâm nhập của máy bay không người lái thù địch.

ReDrone được thiết kế để phá sóng viễn thông kết nối giữa thiết bị không người lái và trung tâm điều khiển mặt đất của nó, khiến máy bay không người lái không thực hiện được nhiệm vụ. "Khi phát hiện mục tiêu máy bay không người lái, hệ thống ReDrone phá sóng viễn thông của máy bay không người lái với người điều khiển, khối tín hiệu âm thanh và hình ảnh, cũng như định vị GPS, bảo vệ mục tiêu chống theo dõi và ngăn chặn máy bay không người lái thực hiện tấn công", Elbit cho biết.

"Kiến trúc hệ thống mở của ReDrone cho phép lắp đặt nhiều thiết bị phần cứng, bộ điều khiển và cảm biến để phát hiện mục tiêu, theo dõi và tấn công," Elbit nói. "Hệ thống này cũng có khả năng chia tách tín hiệu của một bay không người lái với tín hiệu điều khiển từ xa từ trung tâm điều hành của nó, cũng như định vị máy bay không người lái cũng như hướng của trạm điều hành."