Intelsat đặt hàng hai vệ tinh software defined Thales Alenia Space

Intelsat đã ký hợp đồng với Thales Alenia Space để đặt hàng hai vệ tinh phần mềm hóa (software defined ) Space Inspire Intelsat 41 (IS-41) và Intelsat 44 (IS-44). Hai vệ tinh này dùng phát triển mạng vệ tinh dựa trên phần mềm của Intersat, cung cấp dịch vụ truyền dẫn di động và cellular backhaul cho thương mại và cơ quan chính phủ tại Châu Phi, châu Âu, Trung Đông và Châu Á, dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2025.

Intelsat 41 và Intelsat 44 sẽ dựa trên dòng sản phẩm cải tiến Space Inspire (INstant SPace In-fund REconfiguration), cho phép cấu hình lại dịch vụ và phương thức truyền dẫn viễn thông, điều chỉnh quỹ đạo theo yêu cầu sử dụng, chất lượng hình ảnh video tuyệt vời. Đây là dòng sản phẩm của Thales tập trung cho satcom phần mềm hóa 5G, đặc biệt là satcom on the move.