Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản vay 500 triệu USD nâng cấp lưới truyền tải điện

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới hôm nay đã phê duyệt khoản vay trị giá 500 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam nâng cao năng lực, hiệu quả và độ tin cậy của lưới truyền tải điện ở các khu vực trọng điểm phát triển kinh tế đất nước, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung.

Dự án sẽ tài trợ cho đường dây và trạm biến áp ở các cấp điện áp 220 và 500 kilovolt để tăng năng lực vận tải và độ tin cậy của lưới điện. Khoản vay cũng tài trợ khoảng 15 phần trăm đầu tư phát triển mạng lưới truyền tải của Việt Nam từ 2015-2020, tập trung cho các khu vực trọng điểm phát triển kinh tế, nơi mà lưới truyền tải đã hoặc sẽ quá tải trong ngắn hạn.

Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ công nghệ lưới điện thông minh để theo dõi, kiểm soát, và các thiết bị bảo vệ để cải thiện độ tin cậy và giảm cắt điện. Đồng thời, dự án cũng sẽ giúp xây dựng năng lực của Công ty Truyền tải điện quốc gia độc lập hoạt động  tài chính, phù hợp với chương trình cải cách ngành điện, trong đó dự báo một thị trường cạnh tranh bán buôn được thử nghiệm vào năm 2015.

Tổng nhu cầu vốn của dự án được ước tính khoảng 731.25 triệu đô la, trong đó 500 triệu USD sẽ được tài trợ bởi Ngân hàng Quốc tế cho Tái thiết và Phát triển, thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới cho các nước thu nhập trung bình. Phần còn lại  231.25 triệu đô la sẽ do Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thu xếp.