Sumitomo khởi công nhiệt điện Vân Phong 1

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
<

  Tập đoàn Sumitomo ngày 26/8 đã khởi công nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1. Đây là nhà máy phát điện dùng than công nghệ siêu tới hạn công suất 1320 MW ( gồm 2 tổ máy 660 MW) tại khu kinh tế Vân Phong, Khánh Hòa. Đây là nhà máy xây dựng theo hình thức BOT (Xây dựng, Vận hành, Chuyển giao) bán điện cho EVN. Nhà máy có vốn đầu tư 280 tỷ yên ( khoảng 61.000 tỷ đồng) và sẽ phát điện thương mại vào năm 2023.

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao do sản xuất và kinh tế phát triển. Nguy cơ thiếu điện trầm trọng đã hiện rõ. Theo tổng sơ đồ phát triển nguồn điện VII năm 2016, năm 2025 công suất phát điện cả nước phải tăng lên 96.500 MW, và tăng lên 129.500 MW vào năm 2030. Trong khi đó các dự án phát điện khởi công mới và đang triển khai hiện nay đều chậm tiến độ. Trong số 62 dự án phát điện có công suất trên 200 MW có tới 47 dự án chậm hoặc chưa xác định được tiến độ triển khai. PVN có 8/8 dự án phát điện trọng điểm (100%) với công suất phát điện 11.400 MW chậm tiến độ. EVN có 9/24 dự án chậm tiến độ. TVK có 4/4 (100%) với tổng công suất 2.950 MW chậm tiến độ.

Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS) ngày 29/8 thông báo đã ký hợp đồng tổng thầu EPC xây dựng nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 với Van Phong Power Company Limited, công ty đầu tư tại Việt Nam của Sumitomo. Toshiba ESS đứng đầu liên danh gồm 4 nhà thầu xây dựng nhà máy gồm: Toshiba ESS, IHI Corporation, CTCI Corp, Doosan Heavy Industries & Corporation. Toshiba ESS là thiết kế, sản xuất , lắp đặt, chạy thử tuabin khí và máy phát cho nhà máy. IHI cung cấp và lắp đặt nồi hơi và cơ sở hạ tầng.

Ngày 2/10, CTCI Corp Đài Loan thông báo đã ký hợp đồng EPCC ( Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng, hiệu chỉnh) nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1.