Main menu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Groom Energy Solutions ngày hôm nay công bố báo cáo mới, "Doanh nghiệp lưới điện thông minh. Sổ tay hướng dẫn lựa chọn Phần mềm Quản lý năng lượng" Báo cáo  kết quả 65 cuộc phỏng vấn về năng lượng với công ty, quản lý nhà cung cấp lưới điện liên quan đến công nghệ.

Doanh nghiệp lưới điện thông minh bao gồm tích hợp, thiết bị đo phần cứng và phần mềm có khả năng hiển thị, kiểm soát và quản lý tiêu thụ năng lượng. Theo nghiên cứu, thị trường này đại diện cho một ngành công nghiệp trị giá 5.2 tỷ USD ở Mỹ với tăng trưởng 40% mỗi năm.

Các kết quả chính từ các cuộc phỏng vấn và nghiên cứu

Nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp để cho phép giám sát sử dụng năng lượng chi phí liên quan trong nhiều cơ sở sản xuất khác nhau.

Các doanh nghiệp triển khai lưới điện thông minh trước gặp khó khăn trong việc tích hợp nhiều công nghệ của nhà cung cấp làm tốn đáng kể chi phí và quản lý. Cần có công nghệ mới giảm bớt gánh nặng và chi phí thực hiện.

Các giải pháp doanh nghiệp lưới điện thông minhvới submetering giúp thay đổi hành vi ,tiết kiệm tiền và giảm tiêu thụ năng lượng.

Doanh nghiệp thường bắt đầu với chức năng hiển thị hóa đơn từ công ty năng lượng, sau đó yêu cầu báo cáo tiêu thụ theo thiết bị hoặc cơ sở sản xuất. Phần mềm phân tích thông báo từ dữ liệu submetering tiếp tục phát triển.

Các công ty năng lượng  ngày càng cung cấp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp dự án lưới điện thông minh bao gồm cả đáp ứng nhu cầu, phần mềm quản lý năng lượng, công nghệ điều khiển submetering.

Thuật ngữ "quản lý năng lượng" đã trở nên phổ biến. Bất cứ điều từ việc mua sắm điện, phần mềm phân tích hóa đơn hoặc thực hiện hệ thống quản lý tòa nhà đều được đưa vào thể loại này.

Các thương hiệu nhà cung cấp truyền thống đã mất do các hãng lớn mua lại các hãng bé hơn, sản phẩm hiện tại đã được tái phân loại là "quản lý năng lượng" công ty mới đã giới thiệu các giải pháp tốt hơn.

Khi đánh giá giải pháp nhà cung cấp, các nhà quản lý nên tập trung vào các nhu cầu ngành công nghiệp của họ xuất phát điển của nhà cung cấp. Các giải pháp khác nhau đáng kể với những ngành công nghiệp khác nhau.

Thị trường khác biệt khi xem xét nguồn dữ liệu, ngành hoạt động chuyên môn và khu vực địa lý.

10 Doanh nghiệp lưới điện thông minh được đánh giá
Báo cáo nhấn mạnh 10 nhà cung cấp Doanh nghiệp lưới điện thông minh dựa trên phát minh, số lượng khách hàng, động lực thị trường mạnh mẽ, tích cực phát triển sản phẩm việc triển khai. Bao gồm: C3, CA Technologies, ecova, EnergyCAP, EnerNOC, Lucid, Technologies Phoenix năng lượng, Schneider Electric, SCIenergy Siemens.