Mobifone mở rộng RAN 4G bằng thiết bị Erricsson, Nokia, Huawei

MobiFone đã lần lượt công bố nhà thầu trúng thầu cung cấp thiết bị cho mở rộng mạng RAN 4G. Bao gồm:

-Ngày 12/4/2021. Nhà thầu Liên danh Ericsson AB (Thụy Điển), Ericsson Việt Nam Company Limitted, Công ty CP Viễn thông Tin học Bưu điện. Trị giá hợp đồng :7.317.60,13 USD và 59.339.191.912 VNĐ.

- Ngày 28/4/2021. Nhà thầu  Huawei Technologies Co., Ltd. Trang bị cho dự án "Bổ sung sector cho các trạm 4G Huawei khu vực Tây Nam Bộ năm 2020". Hình thức chỉ định thầu quốc tế. Mức đầu tư: 77.243.697.000 VND (trong đó trang thiết bị RAN 4G 67.913.333.815 VNĐ).

- Ngày5/5/2021. Nhà thầu Nokia Solutions and Networks Oy. Dự án "Bổ sung băng tần 2100 MHz cho các trạm 4G Nokia khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ năm 2020". Hình thức chỉ định thầu quốc tế. Tổng mức đầu tư 66.364.485.000 VND (trong đó trang thiết bị RAN 4G 58.452.265.902).

Ngày 21/5/2021. Nhà thầu Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật mạng và giải pháp Nokia Việt Nam và CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - Nokia Solutions and Networks Oy. Gói thầu: "Trang bị thiết bị RAN", thuộc dự án "Tăng cường chất lượng mạng lưới vô tuyến các tỉnh miền Trung năm 2020". Giá trị hợp đồng: 18.868.199.498. Hình thức chỉ định thầu.

Đây là những nhà cung cấp thiết bị truyền thống của MobiFone. Một nhà cung cấp mới rất được kỳ vọng là Samsung lại không vượt được qua vòng kinh nghiệm năng lực.

 


In bài này   Gửi Email bài này