Cobham Satcom hợp tác Viasat phát triển trạm thu 1 Tbps Viasat-3

Hai nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh Cobham và Viasat đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển trạm thu vệ tinh tốc độ 1 Tbps cho vệ tinh Viasat-3.

 Cobham sẽ phát triển trạm thu trên tàu thuyền thích hợp với 3 vệ tinh Viasat-3 mới, và bộ công cụ cho phép khách hàng đang sử dụng dịch vụ vệ tinh băng Ka và Ku chuyển sang dịch vụ Viasat-3 mới này. Đây là loại trạm thu vệ tinh cho thế hệ vệ tinh tiếp theo tối ưu hóa đường truyền băng rộng vệ tinh.

Cobham và Viasat có quan hệ hợp tác từ năm 2015 khi Cobham phát triển trạm thu SATCOM SAILOR dùng dịch vụ băng KA Viasat.