Tài liệu kỹ thuật

Tiêu chuẩn NFPA 70e - An toàn điện tại nơi làm việc

NFPA 70e là tiêu chuẩn an toàn điện cho nhân viên tại nơi làm việc, cách bảo vệ người lao động khỏi hồ quang điện. Tiêu chuẩn xác định các khu vực an toàn khi tiếp xúc với nguồn hồ quang, quy định trách nhiệm nhân viên an toàn lao động phải đảm bảo khi tiếp xúc với thiết bị điện, các bộ phận và thiết bị có mang điện.

Tiêu chuẩn này quy định các biện pháp bảo vệ nhân viên khỏi nguồn điện trong quá trình lắp đặt, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng thiết bị và thanh dẫn điện theo OSHA 1910 mục S và OSHA 1926 mục K. 

NFPA 70E bảo vệ nhân viên khỏi 3 mối nguy hiểm:

- Điện giật.

- Hồ quang điện (Arc-flash).

- Nổ điện (Arc-blast , vụ nổ điện với mức năng lượng cao).

vùng hồ quang điện

Chiến lược an toàn 4 bước

NFPA 70e vạch ra 4 bước an toàn điện:

Cắt nguồn điện: Cắt điện khi làm việc với tất cả các trường hợp có thể.

Tuy nhiên việc này không phải lúc nào cũng làm được nên cần:

Giấy phép làm việc với điện "sống". Người lao động phải qua đào tạo và có giấy phép làm việc với nguồn điện "sống". 

Kế hoạch làm việc. Phải viết ra văn bản kế hoạch làm việc để đảm bảo an toàn.

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Bao gồm quần áo chống cháy, mặt nạ, công cụ và bộ đồ chống tia lửa điện.

Năng lượng từ sự cố điện

NFPA 70e quy định người lao động phải ghi xác định trước mức độ năng lượng sự cố để đảm bảo người lao động sẽ chỉ thực hiện công việc trong danh giới được bảo vệ. Năng lượng sự cố là năng lượng điện nhiệt tác động lên bề mặt, từ khoảng cách nguồn xác định, phát ra khi có hồ quang điện. Đơn vị năng lượng sự cố tính bằng kal / cm2.

4 mức bộ đồ bảo vệ

Mức bảo vệ Tia lửa điện Trang bị bộ đồ bảo hộ Mức năng lượng sự cố tối thiểu
1 ARC 1

Áo dài tay chống cháy

Quần dài chống cháy

Bộ quần áo liền quần chống cháy

Mũ bảo vệ

Giày bảo vệ

Kính bảo vệ

Găng tay chống hồ quang.

4 cal/cm2
 2  ARC 2

 Áo sơ mi

Áo dài tay chống cháy

Quần dài chống cháy

Bộ quần áo liền quần chống cháy

Mặt nạ

Quần lót cotton.

Giày bảo hộ

Kính bảo hộ

Găng tay chống hồ quang

Bảo vệ tai.

8 cal/cm2 
 3  ARC 3  

Áo sơ mi

Áo dài tay chống cháy

Quần dài chống cháy

Bộ quần áo liền quần chống cháy

Mặt nạ

Quần lót cotton.

Giày bảo hộ

Kính bảo hộ

Găng tay chống hồ quang

Bảo vệ tai.

25 cal/cm2 
 4  ARC 4  

Áo sơ mi

Áo dài tay chống cháy

Quần dài chống cháy

Bộ quần áo liền quần chống cháy

Mặt nạ

Quần lót cotton.

Giày bảo hộ

Kính bảo hộ

Găng tay chống hồ quang

Bảo vệ tai.

40 cal/cm2