Xây dựng kế hoạch phát triển 160 GW điện gió ngoài khơi

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương và Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (Danish Energy Agency - DEA) đang phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển điện gió ngoài khơi mà được đánh giá với trữ lượng 160 GW. Kế hoạch giúp Chính phủ thực hiện các bước cho thực hiện dự án.

Một cuộc hội thảo qua mạng về kế hoạch đã được thực hiện giữa Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, DEA, cùng đại diện 4 tỉnh ven biển đã diễn ra ngày 19/5/2020. Phó giám đốc DEA Martin Hansen nói: "Đây là sự hợp tác chặt chẽ cấp Chính phủ, giữa Việt Nam và Đan Mạch theo kế hoạch hợp tác từ năm 2013. Việt Nam có tiềm năng rất lớn về điện gió ngoài khơi mà sẽ đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển xanh của đất nước".

Đan Mạch đã được lựa chọn để hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển năng lượng 10 năm. Kế hoạch bao gồm lựa chọn địa điểm và đánh giá tài nguyên, đánh giá chi phí sản xuất điện quy dẫn (LCOE) và phân tích khả năng lưới điện, các quy định, sơ đồ hỗ trợ, hệ thống nhà cung cấp ...nhằm khởi động công nghiệp điện gió ngoài khơi. Kế hoạch cuối cùng sẽ được công bố vào hội thảo 9 Tháng 12 năm nay.

Ngày 19/5/2020 Copenhagen Offshore Partners , công ty phát triển điện gió Đan Mạch đã mở văn phòng tại Hà Nội.

22/9/2020 Danish Energy Agency và World Bank Group đưa ra lộ trình phát triển điện gió

Cơ quan Năng lượng Đan Mạch và Ngân hàng Thế giới đã đưa ra lộ trình và khuyến cáo phát triển điện gió tại Việt Nam. Lộ trình được trình bày trong hội thảo quốc tế 2 ngày trước khi đề xuất Tổng Sơ đồ Điện 8. Kế hoạch bao gồm:

Mục tiêu phát triển rõ ràng, dài hạn, phù hợp năng lực là cần thiết ở mức chính phủ và ổn đinh ở ngành công nghiệp cho việc tự tin đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng, chuỗi cung cấp và công nghệ.

Khung pháp lý lành mạnh và Hợp đồng mua bán điện có khả năng tài chính phù hợp với thông lệ quốc tế là yếu tổ giảm thiểu rủi ro thị trường mới và mở cửa cho nguồn vốn đầu tư vào điện gió ngoài khơi.

Uỷ quyền cho cơ quan Chính phủ duy nhất làm đầu mối cho cấp phép và chấp thuận cho điện gió ngoài khơi.

Chấp thuận cho các dự án lớn được triển khai theo nhiều giai đoạn để thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực này.

Toàn văn báo cáo được tải ở đây INPUT TO ROADMAP FOR OFFSHORE WIND .


In bài này   Gửi Email bài này