Hỏi & Đáp

Khi đánh giá phần mềm SCADA thì ngoài hiệu suất và hiệu quả hoạt động người ta còn phải đánh giá việc dễ dàng nâng cấp để xử lý yêu cầu trong tương lai. Hệ thống phải dễ dàng sửa đổi theo yêu cầu và mở rộng khi khối lượng công việc tăng lên, nói cách khác là hệ thống phải sử dụng kiến trúc có khả năng mở rộng.

1. Hệ thống SCADA phân tán (Distributed SCADA system)

Phương pháp chính thiết kế hệ thống SCADA là phương pháp phân tán. Ở đây hệ thống SCADA được phân tán trên nhiều máy tính nhỏ. Tuy nhiên sẽ phát sinh các vấn đề với hệ thống SCADA phân tán:

Kết nối giữa các máy tính phức tạp, gây khó khăn trong việc thiết lập cấu hình.

Việc xử lý dữ liệu và cơ sở dữ liệu thực hiện chống lấn trên các máy tính, làm hiệu suất thấp.

Không kiểm soát được việc thu thập dữ liệu từ thiết bị. Ví dụ nếu hai người điều hành cùng yêu cầu dữ liệu từ RTU, thiết bị sẽ phải làm việc gấp đôi.

Hình 1 – Xử lý phân tán

Vien Tin Technology
...

Khi nhà sản xuất tìm kiếm loại sợi tổng hợp chịu nhiệt, chống cháy, hoặc đòi hỏi sức kéo lớn, hai loại vật liệu được nghĩ đến ngay với tên thương mại là Dupont ™ Nomexvà Kevlar. Đây là loại sợi tổng hợp có đặc điểm chung là độ nóng chảy cao, độ kéo dãn lớn. Dupont phát minh ra hai loại vật liệu vào những năm 60 trong phòng thí nghiệm và Nomex cùng Kevlar tương tự nhau nhưng chúng thuộc về hai lớp sợi khác nhau là meta-aramid và para-aramid.  Vậy đâu là sự khác biệt giữa Meta-aramid và sợi Para-Aramid?

Vien Tin Technology

Mô hình khung lưới điện thông minh smart grid framework

Nhìn từ giao tiếp truyền thông, mỗi hệ thống trong mô hình đều là đơn vị sử dụng hoặc cung cấp thông tin, hoặc cả hai. Ngoài truyền thông giữa các hệ thống, mỗi hệ thống đều có các hệ thống con bên trong sử dụng giao tiếp truyền thông riêng.

Dưới đây mô tả hệ thống cơ bản bao gồm các hệ thống con và trao đổi truyền thông giữa chúng.